แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูล

แบบขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ เป็นการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างแพทยสภาและสมาชิก

  • เพื่อให้สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ได้ด้วยตนเอง และถูกต้อง
  • แพทยสภาจะรักษาความลับ และข้อมูลของท่านตามนโยบายของความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  • จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication)
  • หากมีการแก้ไขข้อความสำคัญที่มีผลตามกฏหมาย เช่น ชื่อ นามสกุล จะต้องมีสำเนาเอกสารเพื่อยืนยัน

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิกแพทยสภา

  • 1. ตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกของแพทยสภา
  • 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่อยู่ติดต่อของคุณ
  • 3. บันทึกรายการ และ ยืนยันการแก้ไขในอีเมลล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • 4 หลังจากยืนยันการทำรายการแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านต่อไป